Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC

Kurs adresowany jest do osób chcących wykorzystać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenia w komunikacji werbalnej.

Termin:

  • Zapraszamy na kursy i szkolenia od 1 września. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco – zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00).

Czas kursu:  15 godzin dydaktycznych (łącznie).
Tytuł szkolenia „ Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs – 450, 00 zł

Program:

  1. Wprowadzenie do AAC: filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Rodzaje znaków.
  2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
  3. Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka
  4. Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. Planowanie pracy.
  5. Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • Materiały szkoleniowe;
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl

Formularz zgłoszenia