Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów w klubach dziecięcych, animatorów zabaw.

Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco  zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00) oraz zdalnie
Czas kursu: 30 godzin dydaktycznych
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs – 790,00 zł
Cele
zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do organizacji zajęć z zakresu rytmiki, tańca, czy edukacji muzycznej, a także zorganizowania oprawy artystycznej wydarzeń tematycznych i okolicznościowych. 

Program:

  • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
  • Dydaktyka i metodyka rytmiki
  • Dydaktyka i metodyka tańca
  • Elementy muzykoterapii
  • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
  • Wykorzystanie form muzyki i ruchu w projektowaniu imprez okolicznościowych.
  • Ćwiczenia praktyczne 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli   |   Tel. 12 637-09-04, 516-011-002  |  Emailgodn@gce.krakow.pl

Formularz zgłoszenia